Duurzaam bouwen met EPD!

Mileubelasting DX producten in kaart gebracht.
Als licentienemer van de Algemene branchevereniging VHS verstrekken wij sinds 2018 een Milieu Prestatie Verklaring (EPD) bij onze bouw gerelateerde artikelgroepen:

  • Scharnieren;
  • Raambeslag;
  • Paniekbeslag & Codesloten;
  • Hoofdsloten & Cilinders;
  • Deurdrangers;
  • Hang- en Discussloten.

Mits beschikbaar is de EPD terug te vinden onder het tabblad "EPD Milieu Prestatie Verklaring" of "CE, DoP en EPD" bij de artikelen in onze webshop.

EPD (Environmental Product Declaration)
Het voorkomen van milieubelasting is een actueel thema. Bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten. Om bij te dragen aan duurzaam bouwen moet de milieubelasting per product dan ook bekend zijn en aangetoond kunnen worden.

Bij het ontwerp van gebouwen moet rekening worden gehouden met de milieuprestatiegegevens van alle componenten. Deze milieuprestatiegegevens liggen vast in de EPD’s en zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). De EPD is een gestandaardiseerd keurmerk dat aangeeft in hoeverre een product impact heeft op het milieu. In de Europese Norm (EN 15804) ligt vast hoe deze milieubelasting wordt berekend. Beoordeling gebeurd op basis van een levenscyclusanalyse waarin de levenscyclusfases productie, transport, verwerking, recycling en hergebruik beoordeeld worden.

Door de EPD's wordt het mogelijk om een milieubewuste keuze te maken!


Ander nieuws

Hulde aan de jubilaris!
Onze collega Corine de Wilde is vandaag 25 jaar in dienst! meer..
(10-01-2019)
DX Marketing & Communicatie vacature!
Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond, bij voorkeur twee jaar werkervaring en meer..
(13-12-2018)
Viktorketting van Zwolle tot Amsterdam!
Voor toepassing in de bramen- en frambozenteelt hebben wij afgelopen maand maar liefst 125 kilometer verzinkte viktorketting meer..
(13-12-2018)

Meer nieuws..